گروه آبیاری دایو عنوان شرکت عالی حفاظت از آب و کارآفرین عالی حفاظت از آب را در سال 2019-2020 به دست آورد.

طبق «روش‌های انتخاب شرکت‌ها و کارآفرینان ممتاز صرفه‌جویی در مصرف آب (بازبینی شده در سال 2021)» و تأیید شده توسط کمیته انتخاب شرکت‌های ممتاز حفاظت از آب و کارآفرینان برجسته حفاظت از آب (به عنوان «تعالی مضاعف») در 1 سپتامبر ، گروه آبیاری دایو در سال 2019-2020 عنوان شرکت برتر حفاظت از آب سال را از آن خود کرد.رئیس وانگ هائویو عنوان کارآفرین عالی حفاظت از آب را به دست آورد.

1.天津工厂


زمان ارسال: سپتامبر-03-2021

پیغامتان را بگذارید

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید