DAYU INTERNATIONAL

dayudayu (4)

4. DAYU International

این بخش بسیار مهمی از گروه آبیاری DAYU است که مسئولیت مدیریت و توسعه تجارت بین المللی را بر عهده دارد.DAYU با پیروی از سیاست "یک کمربند، یک جاده" با مفهوم جدید "بیرون رفتن" و "ورود به داخل"، مرکز فناوری آمریکایی DAYU، شعبه DAYU اسرائیل و مرکز تحقیق و توسعه نوآوری DAYU اسرائیل را راه اندازی کرده است. ادغام منابع جهانی و دستیابی به توسعه سریع تجارت بین المللی.


پیغامتان را بگذارید

پیام خود را اینجا بنویسید و برای ما ارسال کنید